Quality Inspection Services B.V.

Niet Destructief Onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Magnetisch onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Ultrasoon onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Radiografisch onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Magnetisch onderzoek

Commitment

QIS voert niet-destructief-onderzoek (afgekort NDO) werkzaamheden uit. Onder niet-destructief worden onderzoek-technieken verstaan waarmee men een indruk kan krijgen van de kwaliteit van een te onderzoeken object zonder dit object te beschadigen ten behoeve van de volgende industrieën: de (petro-) chemie, op on-shore- en offshore-industriële installaties, de maritieme sector, de civiele sector en de (semi) overheid en overige categorieën van industrie welke onderzoek verlangen binnen de mogelijkheden van QIS.

QIS heeft de noodzakelijke gereedschappen, meet- en inspectie apparaten en de kennis in huis voor het uitvoeren van o.a. de volgende diensten:

 • Niet-destructief-onderzoek gebruik makend van o.a. de volgende methoden:
  • Magnetisch onderzoek (MT)
  • Penetrant onderzoek (PT)
  • Radiografisch onderzoek (RT)
  • Wervelstroom onderzoek (Eddy Current ET )
  • Ultrasoon onderzoek(UT)
  • Visueel onderzoek (VT)
  • Positief Materiaal Identificatie onderzoek (PMI)
  • Time of Flight Diffraction Onderzoek (TofD)
  • Alternating Current Field Measurements onderzoek (ACFM)
  • Ultrasoon Phased Array onderzoek (PA)
 • Ontwikkelen van technieken en procedures voor niet-destructief-onderzoek.

Alle genoemde diensten worden uitgevoerd in overstemming met nationale en internationale codes, normen en standaards, waarbij nauwkeurigheid van de onderzoeken is vastgelegd in technische procedures welke gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever gespecificeerde normen. Indien deze codes, normen en standaard gegevens of eisen bevatten met betrekking tot herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid dan worden de onderzoeksprocedures hierop afgesteld. QIS heeft al haar onderzoeksmethoden beschreven binnen technische procedures en (werk-) instructies en deze zijn voor de uitvoering van onderzoek werkzaamheden voor alle onderzoekers toegankelijk gemaakt op intranet ongeacht waar een onderzoeker op locatie onderzoeks-werkzaamheden uitvoert.

Onderzoeken die door QIS vanuit de vestigingen in Roosendaal, Hoogvliet, Drachten en Schimmert worden uitgevoerd voldoen te allen tijde aan de eisen van de ISO/IEC 17020, de internationale norm voor inspectie-instellingen. Het binnen de organisatie gehanteerde kwaliteitssysteem en de accreditatie van de RvA staan borg voor inspecties op hoog niveau.

QIS is geaccrediteerd op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 door de Raad voor Accreditatie voor:

 • Niet-destructief-onderzoek van metalen, metalen constructies en kunststoffen gebruik makend van de volgende methoden:
  • Radiografisch onderzoek (RT)
  • Penetrant onderzoek (PT)
  • Ultrasoon onderzoek (UT)
 • Niet-destructief-onderzoek van metalen en metalen constructies gebruik makend van de volgende methoden:
  • Magnetisch onderzoek (MT)
 • Niet-destructief-onderzoek van lasverbindingen in metalen constructies gebruik makend van de volgende methoden:
  • Visueel onderzoek (VT)
  • Time of Flight Diffraction Onderzoek (TofD)

QIS is een volledig onafhankelijk opererende organisatie. Het bedrijf is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren items/objecten en is voor 100% eigendom van Team Industrial Services. Naast het uitvoeren van inspecties voor derden voert QIS geen andere werkzaamheden uit. Een overzicht van de concernrelaties is in de bijlage van dit KHB opgenomen. 

Op grond van bovenstaande, dient QIS  te worden aangemerkt als een ‘Type A’ inspectie-instelling.

QIS stelt zijn diensten ter beschikking aan alle partijen die behoefte hebben aan een onafhankelijk onderzoek binnen het werkgebied en technisch kunnen van QIS. Er wordt geen onderscheid gemaakt t.a.v. verschillende klanten en er worden geen barrières opgeworpen middels de prijzen van de onderzoeksdiensten.

QIS  streeft er voortdurend naar, onderzoek op topniveau uit te voeren. Borging van de kwaliteit van de werkzaamheden alleen is daarvoor niet voldoende, de organisatie dient constant te streven naar kwaliteitsverbetering. In de jaren sinds de oprichting van QIS is hier constant aan gewerkt en nog steeds realiseert de organisatie jaarlijks verbeteringen t.a.v. de rapportage, de onderzoeksmethoden en het serviceniveau.