Quality Inspection Services B.V.

Niet Destructief Onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Magnetisch onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Ultrasoon onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Radiografisch onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Magnetisch onderzoek

VCA

Het VCA-certificaat, dat sinds augustus 2009 in ons bezit is, is voor QIS een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat wij op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA-certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek, door een erkende certificatie-instelling, heeft dit immers aangetoond.

VCA Certificate