Quality Inspection Services B.V.

Niet Destructief Onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Magnetisch onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Ultrasoon onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Radiografisch onderzoek

Quality Inspection Services B.V.

Magnetisch onderzoek

ISO 17020

In de  wereld die draait om ontwikkeling, innovatie en groei is kwaliteit een steeds belangrijker thema. Niet alleen directe afnemers, maar ook leveranciers, eindgebruikers, overheden en maatschappelijke instanties verwachten gewaarborgde kwaliteit. Daarom is QIS sinds Juli 2015 geaccrediteerd conform de NEN-EN-ISO 17020: 2012 norm.

De actuele scope van accreditatie kunt u hier vinden: https://www.rva.nl/scope

Werkwijze van ISO 17020

De ISO/IEC 17020 norm is opgesteld met het doel het vertrouwen te bevorderen in instellingen die inspecties laten uitvoeren overeenkomstig deze norm. Hij is opgesteld op basis van de ervaringen van Europese inspectie-instellingen, rekening houdend met de eisen en aanbevelingen van Europese en internationale documenten, zoals de normenreeks ISO 9000 (EN/ISO 9000) en ISO/IEC Leidraad 39.

Inspectie-instellingen hebben beoordelingen uitgevoerd in opdracht van private klanten, hun moederorganisaties, en/of overheden, met als doel om aan deze partijen informatie te verschaffen in verband met de overeenstemming met verordeningen, normen of specificaties.